strona głowna
 
 
 
         
 

OSEVA, a.s.,
slovenská organizačná zložka
Štrková 1
946 32 Marcelová

Tel.:
+421 357 798 181
+421 357 798 182
+421 357 798 184

Fax:
+421 357 798 183

e–mail:
osevaslovakia@oseva.eu

   
Osivo si môžete objednávať priamo v našej firme OSEVA, a.s., slovenská organizačná zložka
(poštou, faxom či e-mailom) alebo cez sieť našich distribútorov:

Naši distribútori:

distribútori osív

Agropodnik Trnava a.s.  
Chovateľská 2, 917 01 Trnava
 
Ing. Martin Mrllák 0905 585 835 martin.mrllak@agptt.sk
Ing. Stanislav Herceg 0905 033 410 stanislav.herceg@agptt.sk
Ing. Stanislav Halač 0905 721 493 stanislav.halac@agptt.sk
Ing. Igor Gálik 0918 622 016 igor.galik@agptt.sk
Ing. Pavol Barlík 0905 835 399 pavol.barlik@agptt.sk
Ing. Ivan Miklovič 0905 965 712 ivan.miklovic@agptt.sk
Ing. Zoltán Korosi 0907 718 991 zoltan.korosi@agptt.sk
Ing. Roman Nádaský, PhD 0904 396 209 roman.nadasky@agptt.sk

empty

ACHP Levice a.s.  
Podhradie 31, 934 01 Levice
 
Ing. Petr Mušinský 0905 788 474 musinsky@achplv.sk
Ing. Jarmila Petrovičová 0911 489 101 petrovicova@achplv.sk
Ing. Mária Dobrovolná 0903 991 024 maria.dobrovolna@achplv.sk
Ing. Marek Vetter 0903 991 065 vetter@achplv.sk
Ing. Ondrej Kováč ml. 0904 460 969 ondrej.kovac@achplv.sk
Ing. Roman Buchel 0905 457 332 buchel@achplv.sk
Ing. Ondrej Kováč 0905 417 603 kovac@achplv.sk
Ing. Jozef Jakubík 0905 746 653 ludanice@achplv.sk
Ing. Petra Chromčová 0918 609 658 chromcova@achplv.sk

empty

Tajba, a.s.  
Železničná 2, 044 14 Čaňa
 
Ing. Jozef Micák 0904 917 127 micak@tajba.sk
Ing. Milan Šimo 0905 730 092 lacko@tajba.sk
Vladimír Lacko 0905 252 703 simo@tajba.sk
Ing. Csilla Nagyová 0904 851 259 nagyova@tajba.sk
Ing. Marian Petro 0904 944 902 petro@tajba.sk
RNDr. Zoltán Vince 0904 925 473 vince@tajba.sk
Tibor Štefan 0905 721 517 stefan@tajba.sk
Ing. Michal Cibere 0918 609 773 cibere@tajba.sk
Ing. Vladimír Hostačný 0918 609 677 hostacny@tajba.sk
 
  pšenica      
     

 

 
     
OSEVA, a.s., slovenská organizačná zložka | osevaslovakia@oseva.eu